Νικόλαος Τζόλλας

Νικόλαος Τζόλλας

Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας