Κωνσταντίνος  Στασινόπουλος
Ιndustry Speaker

Κωνσταντίνος Στασινόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής - Διαχειριστής, IntelliSoft