Δημήτρης Σκάλκος
Government Speaker

Δημήτρης Σκάλκος

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών