Δημήτρης Παπαστεργίου
Government Speaker

Δημήτρης Παπαστεργίου

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης