Γιώργος Δημαρέλος

Γιώργος Δημαρέλος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Δήμος Θεσσαλονίκης