Γεώργιος Καταβούτας

Γεώργιος Καταβούτας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Τρικκαίων