Αντώνιος Παρασκευόπουλος
Ιndustry Speaker

Αντώνιος Παρασκευόπουλος

Γενικός Διευθυντής, Core Solutions