Άννα Κορτσάρη
Industry Speaker

Άννα Κορτσάρη

Υπεύθυνη του εργαστηρίου σιδηροδρομικών και πολυτροπικών συστημάτων και μεταφορών του Ινστιτούτου Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ)